Wat is Tera mai en Seichem


Tera Mai™ Seichem is een onderdeel van het Healings-systeem Tera Mai™

Behorend aan Kathleen A. Milner, medium van Helende Energieën en schrijfster van de boeken “Reiki & andere stralen”

en “Tera Mai Journey Home “.

Onder deze helende energieën vallen o.a. Reiki ( aarde ), Sakara ( vuur ), Sophi-El ( water ) en Angelic-light ( lucht en ether ).

De naam Tera Mai™ is wereldwijd als beschermde handelsnaam gedeponeerd.


( TM staat voor trade mark en is dus geen afkorting van Tera Mai )

De reden van trade mark is, dat op deze manier iedere Seichem Master die deze naam gebruikt,

verplicht is de initiaties exact zo door te geven zoals Katheleen Milner ze doorgeeft.

Iedereen die geïnteresseerd is in deze vorm van heling is verzekerd van het feit dat hij/zij dezelfde initiaties krijgt.


De traditionle Seichem geeft vuur energie door met de aardings kwaliteit van de aarde ( Reiki ).

Tera Mai™ Seichem is een initiatie in alle 4 de elementen.


De inwijdingen gegeven door Tea Mai™ Reiki 4, 5, 6 & 7 en voor Tera Mai™ Seichem 4, 5, 6 & 7.

Tera Mai™ Reiki 4, 5, 6 & 7 worden tegelijk gegeven.


De inwijding vindt plaats in de aura voor de zonnevlecht. Het opent de zonnevlecht om direct van God/de Godin helende energie

te ontvangen. Op zijn beurt activeert dit de verticale energielijn waarbinnen de zonnevlecht zich bevind.

De helende energie wordt echter ervaren door het hele lichaam.

Deze inwijdingen brengen de andere Tera Mai™ inwijdingen op een hoger niveau.

De helende energie sterker en de resultaten meer gegrond. Alleen als u Tera Mai™ Reikimaster bent kunt u deze inwijdingen ontvangen.


Tera Mai™ Seichem 4, 5, 6 & 7 inwijdingen worden op dezelfde manier gegeven als hierboven beschreven.

Alleen is de energie sterker. U kunt deze inwijdingen ontvangen als u Tera Mai™ Reikimaster en Tera Mai™

Seichemmaster bent en de Tera Mai™ Reiki 4, 5, 6 & 7 inwijdingen heeft ontvangen.


De zonnevlecht is het centrum via alle grote healers en profeten energie en informatie uit de Bron ontvangen.

Het innerlijke weten komt naar binnen via de zonnevlecht. De Tera Mai™ Reiki 4, 5, 6 & 7 en Tera Mai™ Seichem

4, 5, 6 & 7 inwijdingen en de energie komen direct van God/de Godin.


Dan volgt al gauw de vraag, waarom zou ik ingewijd willen worden? Iedereen kan toch de altijd beschikbare energie ontvangen?

Ja dat klopt.

De universele energie stroomt constant als water van een berg. Is echter de ondergrond niet geschikt gemaakt of staat niet

open voor water, dan zal het de ondergrond even nat maken en weer verder stromen.

Is de ondergrond echter geschikt gemaakt voor het ontvangen van het water, zal het naar beneden zakken en de zaadjes die aanwezig zijn,

kunnen groeien en tot volle ontwikkeling komen. En dit is nu precies wat een inwijding doet. Het maakt het kanaal weer

open, zodat je de energie kan omtvangen en deze kan indalen. Zodat je talenten, in potentie aanwezig, zich verder kunnen ontwikkelen.


Wat doen de Tera Mai™ Reiki inwijdingen:


Reiki 1 opent jouw kanalen waardoor je in staat bent jezelf en anderen Reiki behandelingen te geven. Je bent een

doorgeefluik van de universele levensernergie.


Reiki 2 opent je kanalen verder. Je leert er symbolen bij, waardoor je in staat bent om mensen intensiever te behandelen en behandeling op afstand te geven.


Reiki 3a is alleen de inwijding tot master. Je kanaal word dus nog verder opengemaakt.


Reiki 3b is de master inwijding en leer je hoe je de anderen ook kan inwijden.


Bij de Seichem inwijdingen word je intuitie versterkt en de behandelingen die je geeft worden intensiever.

Je gaat de dingen zuiverder en anders aanvoelen. Maar ook lichamelijk kun je sneller dingen oppikken

en je gaat bewuster leven.